No ficheiro abaixo, poderá consultar os deadlines para as CALLS a decorrer no ano 2014.

Horizon2020 -Calls 2014